درخت سیب طوفان ریشه دار نیوتن | جی دیجیاتو

[ad_1]

طوفان یونیس، ‌ درخت سیب نیوتن در باغ در سال 1954 گیاه شناسی دانشگاه کمبریج ایستاد، پرتاب کرد. این درخت 68 سال است که در ورودی این باغ ایستاده است. کپی ژنتیکی (کلون) درختی است در خانه اسحاق نیوتن توافق. گفته می شود نیوتن از سقوط سیب الهام گرفته و نیروی گرانش را کشف کرده است.

دکتر ساموئل بروکینگتون مدیر باغ گیاه شناسی کمبریج نیوتن می گوید یک نسخه ژنتیکی از درخت موجود است و به زودی درختی مشابه در جای دیگری از باغ کاشته خواهد شد. وی افزود که درخت باغ گیاه شناسی کمبریج در حال حاضر با وجود اینکه در اثر طوفان ریشه کن شده است، در رنج است. قارچ عسلی انجام شد و کارشناسان می دانستند که از بین خواهد رفت.

او توضیح می دهد که تکثیر ژنتیکی درخت اصلی و کاشت مجدد درخت مشابه می تواند به عنوان راه حلی برای مشکل کمک کند.

درخت اصلی که ایده گرانش به آن نسبت داده می شود در خانه نیوتن در وولستورپ استیت در گرانتام لینکلنشر یافت می شود. درخت اصلی خانه نیوتن نیز در قرن نوزدهم در اثر طوفان و باد شدید آسیب دید، اما از ریشه رشد کرده و هنوز در همان مکان است.

درخت سیب نیوتن

بر اساس مستندات اسحاق نیوتن مربوط قرن هفدهم میلادی، یک روز در حالی که نیوتن در باغی راه می رفت و زیر سایه درخت سیبی می خوابید، ناگهان سیبی به سرش کوبید. وقتی این صحنه را می بیند تعجب می کند که چرا سیب مستقیماً روی زمین افتاد و چپ و راست نرفت. جرقه ای در ذهن نیوتن رخ می دهد و او برای کشف گرانش و تدوین نظریه گرانش خود الهام می گیرد.

البته برخی اسناد می گویند که هیچ مدرکی دال بر برخورد سیب به سر نیوتن وجود ندارد. اما آنچه نیوتن گفته است درخت سیب الهام گرفت و موفق به کشف شد نیروی گرانش بوده است.

برخی منابع می گویند که نیوتن دقیقاً محل سقوط سیب را مشخص نکرده است. با این حال، در آن زمان تنها یک درخت سیب در باغ مانور وجود داشت و به همین دلیل تصور می شود که این درخت که محل سکونت و زادگاه اسحاق نیوتن بوده است، همین گونه باشد. درخت سیب معروف نیوتن کارگردان است.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما