در جلسه علنی مجلس بزرگ ملی ترکیه با اعلام این خبر، ادامه فعالیت سکوهای سلامت در دست وزارت بهداشت…

[ad_1]

در جلسه علنی روز سه شنبه 17 اسفندماه، مجلس شورای اسلامی:سامانه جامع الکترونیک سلامتفعالیت ارائه دهندگان خدمات درمانی مشروط به تایید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزاری وزارت بهداشت فاش شد.

در این جلسه بر اساس پیوست شماره 4 قانون بودجه پس از اجرای کامل نسخه الکترونیکی طرح حداکثر تا 7 ماه پس از ابلاغ قانون، مراقبین سلامت، مراقبین سلامت باید به تصویب برسد. آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار مربوطه وزارت بهداشت و سیستم های دارای استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت اجازه اجرا داده خواهد شد.

اعضای مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 17 اسفندماه ساز و کار لازم را برای تکمیل پروژه توسعه و استقرار سامانه جامع سلامت الکترونیک و زیرمجموعه‌های مرتبط و حفظ محرمانگی و حریم اطلاعات سلامت شناسایی کردند.

در این روند، قانونگذاران بر اهمیت توسعه جریان تاکید کردند. نسخه های الکترونیکی، سیستم های تشکیل پرونده الکترونیکی، شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، صدور بند و فاکتور. این نمایندگان هر چند کند واکنش نشان دادند. سرعت اینترنت و هیچ تاثیری بر سلامت الکترونیک جامعه نداشت.

در نهایت ضمن بررسی قسمت هزینه ای گزارش کمیسیون تلفیق قانون بودجه سال 1401 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ضمیمه (2) تبصره (17) موافقت کردند.

مکانیسم محرمانه بودن اطلاعات سلامت چیست؟

در بند (2) تبصره (17) الحاقی: «به منظور تکمیل توسعه و استقرار سامانه جامع الکترونیک سلامت و طرح‌های فرعی مرتبط و حفظ محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اطلاعات بهداشتی، ابتدا وزارت بهداشت. ، درمان و آموزش پزشکی، 20 اجرای نسخه الکترونیکی بر اساس طرح ابلاغی مصوب خرداد 1395 ضوابط طرح نسخه الکترونیکی با مشارکت کلیه ذینفعان را بر عهده دارد.

بخش دیگری از این یادداشت سیستم‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت را فهرست می‌کند: کدگذاری اولیه سلامت الکترونیک. این شامل یک سیستم اطلاعات مرکز بهداشتی یکپارچه شامل کدهای نسخه، تشخیص و ارائه خدمات، مجوز و مجوز پزشکی داروخانه ها و مراکز جامع سلامت می باشد. سامانه و سامانه استعلام امضای الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی سازمان نظام پزشکی و بانک قوانین الکترونیکی سازمان ها «بیمه گر پایه و تکمیلی و بررسی الکترونیکی مدارک پزشکی باید به صورت یکپارچه بر اساس مدل مرجع با یکدیگر مبادله و تعامل داشته باشند. ضوابط کدگذاری و اطلاع رسانی واحد استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.”

ضمناً دسترسی لازم به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت بیمار (مشاهده پرونده) و همچنین دسترسی پزشک معالج به پرونده بیمار طبق مفاد ماده شش و پنجم (74) بند الف. برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌شود.

اما در قسمت سوم این تبصره آمده است: ابلاغ کامل این قانون و تکمیل و اصلاح نظام های موجود. شورای عالی بیمه سلامت موظف است بر حسن اجرای این مولفه نظارت و گزارش پیشرفت ماهانه را به کمیته سلامت مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه کند.

[ad_2]


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم